Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca oprócz miesięcy, w których zaplanowano zebrania informacyjne.
Harmonogram spotkań z rodzicami:
sowa12345.gif
11 września 2017
9 października 2017
6 listopada 2017- Dzień Otwarty- konsultacje dla klas 0-III
18 grudnia 2017
29 stycznia 2018
marzec 2018
9 kwietnia 2018 - Dzień Otwarty- konsultacje dla klas 0-III
14 maja 2018
czerwiec 2018
Przydział gabinetów na spotkanie z wychowawcą w I semestrze:
Oddział gabinet
Grupa 051sp - 2D
Grupa 061sp - 16B
101sp - 4B
102sp - 1A
103sp - 1B
104sp - 2A
105sp - 7B
106sp - 3A

201sp - 3B
202sp - 6B
203sp - 13B

301sp - 12B
302sp - 14bB
303sp - 4A
304sp - 1D
305sp - 2B
306sp - 6A
307sp - 8B
308sp - 15B
309sp - 7A
310sp - 8A