zaproszenie2.gif


Zasady naboru dzieci do klas I na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania

Uchwała Rady Miasta


Zasady naboruWnioski:
wniosek przyjęcia do szkoły dziecka w obwodzie szkoły

wniosek przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły


TERMINARZ REKRUTACJI:
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.02.2018 r. do 15.03.2018 r. – do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.03.2018 r. do 21.03.2018 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.03.2018 r., godzina 13.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
do 28.03.2018 r. do godziny 13.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.03.2018 r., godzina 13.00
6.
Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej.
od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r.
7.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

23.04.2018 r.
8.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24.04.2018 r., godzina 13.00
9.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
do 27.04.2018 r., godzina 13.00
10.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
30.04.2018 r., godzina 13.00