Szanowni Państwo: Prezydium Rady Rodziców informuje, że składki na Radę Rodziców oraz opłaty za ksero można dokonywać bezpośrednio na konto RR. Składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:
  • 35 zł od pierwszego dziecka, 17,50 zł od drugiego dziecka w rodzinie, trzecie i następne dziecko zwolnione z opłaty;
  • 25 zł od ucznia na utrzymanie ksera.
    Wpłat należy dokonywać na konto:
RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 z Oddziałami Integracyjnymi 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szarych Szeregów 7 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp.ul. Kombatantów 2 81 1090 1900 0000 0001 0572 8736
W tytule przelewu prosimy koniecznie podać:
  • rodzaj wpłaty(składka lub ksero),
  • imię i nazwisko ucznia,
  • klasę.

Przykład:
składka RR uczeń Jan Nowak kl. 405sp
lub
ksero uczeń Jan Nowak kl. 405sp
Wychowawca otrzyma wykaz dokonanych wpłat, z którym obowiązkowo zapozna rodziców podczas zebrań (listopad, styczeń, marzec, maj).