KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
I półrocze – czas trwania
04 września 2017 r. – 26 stycznia 2018 r. (19 tygodni)
II półrocze – czas trwania
29 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2017 r. (18 tygodni)
Dzień Patrona Szkoły
25 września 2017 r.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe
12 lutego – 23 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.