Wicedyrektorem sprawującym opiekę nad klasami edukacji wczesnoszkolnej jest mgr Dorota Lisowska

D.L.1.jpg


Nauczyciele edukacji przedszkolnej:

 • grupa 051 - mgr Kamila Kumorek
 • grupa 061 - mgr Karolina Frątczak


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • klasa 101 - mgr Anna Broniarczyk
 • klasa 102 - mgr Aleksandra Brandt
 • klasa 103 - mgr Renata Piotrowicz
 • klasa 104 - mgr Beata Nawrocka
 • klasa 105 - mgr Natalia Kowalska
 • klasa 106 - mgr Ewa Szlempo

 • klasa 201 - mgr Mariola Nogły
 • klasa 202 - mgr Ewa Żyźniewska
 • klasa 203 - mgr Katarzyna Muszyńska

 • Klasa 301- mgr Małgorzata Kraft
 • Klasa 302 - mgr Grażyna Krupko
 • Klasa 303 – mgr Aneta Ćwiertniak
 • Klasa 304 – mgr Iwona Piechota-Bury
 • Klasa 305 – mgr Małgorzata Protoklitow
 • Klasa 306 – mgr Katarzyna Pawłowicz-Bielska
 • Klasa 307 – mgr Anna Kozłowska
 • Klasa 308 – mgr Beata Jankowska
 • Klasa 309 – mgr Katarzyna Niedzielan
 • Klasa 310 – mgr Jolanta Janiec

Edukacja komputerowa:
 • mgr Michał Haufa

Język angielski:
 • mgr Magdalena Maciejewska
 • mgr Barbara Kęska

Religia:
 • mgr Anna Zacharuk
 • s. Małgorzata Pasztetnik

Pedagog szkolny w klasach I-III:
 • mgr Agnieszka Nadrowska

Psycholog szkolny:
 • mgr Monika Kucharska

Świetlica szkolna:
 • mgr Krystyna Sadowska-Druć (kierownik świetlicy)
 • mgr Marta Adamska
 • mgr Iwona Brenk
 • mgr Dorota Jabłońska
 • mgr Magdalena Jacewicz
 • mgr Justyna Jakóbczyk
 • mgr Elżbieta Kisiel