PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS I- III „ ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA”
Logo_SMYK_2.JPG

Projekt „ Etyka nie tylko dla smyka” realizowany przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnegoskierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III , jak również ich rodziców.
Ma on na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych dzieci, takich jak: wolność, tolerancja, piękno sprawiedliwość,uczciwość, odpowiedzialność itp. Dzięki temu zostaną one w większym stopniu przygotowane do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Zajęcia poświęcone tej tematyce posłużą również uwrażliwieniu na świat wartości, ukształtują umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności.Zagadnienia etyczne i antykorupcyjne będą realizowane w ramach założeń podstawy programowej.
Pilotaż tego projektu oparty na opracowanym poradniku będzie odbywał się w roku szkolnym 2014/2015 w 230 szkołach na terenie całej Polski. W województwie lubuskim przystąpiło 11 szkół, w tym także nasza. Od listopada do kwietnia będziemy rozwijać postawy etyczno- moralne w 11 klasach edukacji wczesnoszkolnej:
klasa 101- p. Justyna Gilklasa 106- p. Beata Nawrockaklasa 107- p. Małgorzata Leciejewskaklasa 110- p. Renata Piotrowiczklasa 111- p. Aleksandra Brandt
klasa 202 – p. Mariola Nogłklasa 205 – p. Elżbieta Matusiakklasa 206 – p. Anna Broniarczyk
klasa 302 – p. Katarzyna Niedzielanklasa 303 – p. Małgorzata Kraftklasa 306 – p. Anna Kozłowska
linie_0096.gif
Edukacja społeczna i etyczna „Ja i moje miejsce”20150305_084427.jpg
W ramach programu "Etyka nie tylko dla smyka" uczniowie klasy 101 realizowali temat: Ja i moje miejsce. W czasie lekcji uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy "swoje miejsce". Dzieci za pomocą patyczków pokazywały swoje miejsce, określały granicę swojej przestrzeni, nadawały jej nazwę i mówiły czym się ona wyróżnia.
Pierwszoklasiści wiedzą, ze każdy chce mieć swoje miejsce, gdzie może czuć się bezpiecznie.

J.Gil

20150305_084406.jpg 20150305_084419.jpg


linie_0096.gif
Kto jest moim przyjacielemWartość: WSPÓŁDZIAŁANIE, EMPATIA, ŻYCZLIWOŚĆ, PRZYJAŹŃ

CELE OGÓLNE:
 • kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych;
 • pobudzenie dzieci do refleksji nad pojęciem przyjaźni.

Podczas zajęć zastanawialiśmy się nad ważnym pytaniem- Jakiego chciałbyś mieć przyjaciela? Uczniowie wymieniali jego cechy, z rozsypanek wyrazowych układali przysłowia związane z przyjaźnią, a także w zabawie z gazetą doświadczyli, jak ważna jest współpraca. Plakat, który wspólnie przygotowali przez kilka dni będzie wisiał w klasie, aby przypominał wszystkim, że warto mieć przyjaciela.
M.Nogły
P3291360.jpg P3291364.jpg
P3291369.jpg P3291380.jpg

linie_0096.gif
NASZE ZAJĘCIA

Po trzech miesiącach realizacji projektu została przygotowana wystawa prac dzieci . Odbyło się to przed zebraniami podsumowującymi I semestr roku szkolnego 2014/ 2015, tak, aby rodzice mogli zapoznać się z naszymi działaniami. Zainteresowanie było duże nie tylko wśród rodziców, ale również wśród dzieci i młodzieży, którzy chętnie zwiedzali wystawę.
P1091215-1.jpgmmmP1091217-2.jpg
P1091220-3.jpgmmmP1091223-4.jpg

linie_0096.gif

„Dobre uczynki”
Wartość: DOBRO

CELE:

 • uwrażliwienie na potrzeby innych;
 • rozwijanie postawy refleksyjnej w odniesieniu do własnych działań;
 • rozwijanie umiejętności odróżniania dobra i zła moralnego.

Warto być dobrym, sprawiedliwym, prawdomównym, pomagać słabszym i potrzebującym.20150116_144101-1.jpgmm20150116_144417-2.jpg
20150205_111851-3.jpgmmDSC_2721-4.jpg

linie_0096.gif
Edukacja przyrodnicza i etyczna- zajęcia pt. „ZNAM I TROSZCZĘ SIĘ”
Wartości: JEDNOŚĆ, WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓŁDZIAŁANIE, SZACUNEK


Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że jesteśmy częścią przyrody, powinniśmy ją chronić i szanować.
Postępujemy odpowiedzialnie, gdy mamy wiedzę o życiu zwierząt i właściwie wobec nich postępujemy.
Warto było dowiedzieć się wielu ciekawostek o zwierzętach i przypomnieć sobie zasady właściwego zachowania w lesie!

CAM01637-1.jpgmmCAM01677-2.jpg
CAM01690-3.jpgmmCAM01696-4.jpg

linie_0096.gif

„Dobre uczynki”
Wartość: DOBRO
CELE:
 • uwrażliwienie na potrzeby innych;
 • rozwijanie postawy refleksyjnej w odniesieniu do własnych działań;
 • rozwijanie umiejętności odróżniania dobra i zła moralnego.

Na zajęciach zastanawialiśmy się nad tym na co mamy wpływ, do czego możemy dążyć,
nie krzywdząc innych; WNIOSKI: warto być sprawiedliwym, prawdomównym, pomagać słabszym i potrzebującym.
P1030661-2.jpgMMMP1030670-3.jpg
linie_0096.gif

803-4.jpgMMM811-5.jpg
Bawmy się
Wartości: WSPÓŁPRACA, WSPÓLNOTOWOSĆ, EMPATIA
CELE :
 • wzbogacanie osobowości poprzez rozwijanie wrażliwości i empatii;
 • kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych;
 • zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w grupie;

Zastanawialiśmy się nad pytaniami: Co jest ważne i dobre w zabawie?,
Co przeszkadza we wspólnej zabawie?


Wspólnie ułożyliśmy przepis na dobrą zabawę- był przepyszny!
788-6.jpgMMM800-6.jpg
linie_0096.gif


PC281192-7.jpgMMMPC281193-8.jpg
Serial matematyczny – odcinek pt. „Śpioch Ćwiartek”
WARTOŚCI- SZACUNEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Celem zajęć było uświadomienie sobie przez uczniów konieczności ponoszenia odpowiedzialności za spóźnianie się. Doskonaliliśmy również umiejętność współpracy i współdziałania w grupie , prezentowania własnego zdania, wykonywania obliczeń zegarowych, wdrażania własnych pomysłów na wykonanie pracy.
WNIOSKI Z ZAJĘĆ: należy właściwie planować swój czas, spóźnianie się szkodzi nam i innym osobom.
PC281195-9.jpgmmmPC281197-10.jpg
linie_0096.gif


PC281187-11.jpgmmmPC281186-12.jpg
Serial matematyczny – odcinek pt. „Przed sprawdzianem”
WARTOŚCI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SZACUNEK
Celem zajęć było uświadomienie sobie przez ucznia konieczności bycia odpowiedzialnym i systematycznym oraz szanowania innych ludzi.
Zastanawialiśmy się nad pytaniem- czy warto być systematycznym i obowiązkowym?
Doświadczenie, które przeprowadziliśmy uświadomiło nam, że najlepiej jest wtedy, gdy najpierw wykonujemy obowiązki, a potem spędzamy czas na dowolnych zabawach.
Nasze wnioski:
Każdy musi odpowiedzialnie planować swój czas, aby w trakcie dnia wypełniać swoje obowiązki i mieć czas na przyjemności i odpoczynek. Jeżeli rozpoczniemy dzień od przyjemności, może zbraknąć nam czasu na obowiązki.

PC281188-13.jpg
linie_0096.gif