m
mm
wise-owl-on-bookshelf.png
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna czynna codziennie od godziny 8.00 do godziny 16.00.W bibliotece można wypożyczyć książki, lub skorzystać na miejscu w czytelni. Istnieje również możliwość korzystania z komputera w celach edukacyjnych.

Więcej wiadomości na stronie:http://bibliotekazs20.wikispaces.com/